Giới thiệu Hà Nội BRT

Trang thông tin chia sẻ dữ liệu giao thông và cập nhật công nghệ thiết bị hỗ trợ lái xe thông minh an toàn mới nhất hiện nay

lễ khai trương có sự tham gia của chính quyền TP và Bộ GTVT